14.09.2022. -CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MKO -obrazloženje