07.02.2023. -OBAVIJEST KORISNICIMA GROBNIH MJESTA

Mole se korisnici grobnih mjesta na groblju Taborsko, Lastine i Prišlin da obiđu svoja grobna mjesta i provjere u kakvom su stanju.
Nakon olujnog vjetra u subotu 04.02.2023., ima oštećenih nadgrobnih ploča, te razbacanih aranžmana i svijeća.
Oštećena grobna mjesta, korisnici su dužni sami sanirati.
Humkom d.o.o.