Komunalno poduzeće HUMKOM d.o.o. - povijest

Povijest_01 Dana 29. travnja 1994. - osnovano je poduzeće HUMKOM - društvo s ograničenom odgovornošću za stambeno komunalne poslove i uređenje naselja i prostora, sa sjedištem u Humu na Sutli, Hum na Sutli 1. Osnivač i vlasnik poduzeća je Općina Hum na Sutli. U rujnu 1997. godine mijenja adresu sa sjedištem u Humu na Sutli, Lastine 1
 
Poduzeće Humkom d.o.o. započinje sa djelatnostima na upravljanju grobljima, čišćenje javnih površina, sakupljanje otpada, opskrbom i distribucijom plina od 1997. godine, vodoopskrbom od 2000. godine.

 

Povijest_02 Dana 01. siječnja 2006. godine bio je prijenos gospodarske cjeline sustava vodoopskrbe i odvodnje iz HUMKOM d.o.o. u HUMKOM-VIK d.o.o.

Dana 15. travnja 2008. HUMKOM-VIK d.o.o. ponovno je pripojen matičnom poduzeću HUMKOM d.o.o.

 
Sukladno zakonskim propisima iz poduzeća HUMKOM d.o.o. izdvojene su gospodarske cjeline: s danom 01. siječnja 2009. distribucija plina u novo osnovano poduzeće HUMVIO d.o.o., te s danom 01. lipnja 2015. opskrba plinom u poduzeće HUMPLIN d.o.o.

 

Povijest_03 Danas poduzeće HUMKOM d.o.o. posluje na adresi u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175.