Dimnjačarski poslovi

Komunalno poduzeće HUMKOM d.o.o. je 2016. godine počelo sa pružanjem dimnjačarskih usluga. Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti i obavljaju se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Cilj im je pružanje usluge od interesa za fizičke i pravne osobe, čišćenje i kontrola dimovodnih objekata, poduzimanje mjera za sprečavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanje zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
Poslovna politika poduzeća je stalni razvoj i napredak u svim segmentima pružanje usluga, a to nastojimo postići usvajanjem novih znanja i metoda rada te konstantnim ulaganjem u kadrove i sredstva rada.
Osnovni cilj poduzeća je zadovoljiti potrebe korisnika naših usluga pružanjem kvalitete i kompletne usluge u što je moguće kraćem roku.

Kada zvati dimnjačara:
- Kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče
- Kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka
- Kada kod upotrebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova
- Kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris
- Kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku
- Kada dođe do vlaženja dimnjaka
- Nakon nastanka požara u dimnjaku
- Prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak
- Prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak
- Pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, tada je nužno ishoditi pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove oko namjeravanog

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se:
- Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
- Obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
- Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
- Poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

 

ZAKONI I PROPISI

Zakoni:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12)
2. Zakon o koncesijama ( NN 143/12 )
3. Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10 )
4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN 56/10 )
5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96 )
6. Zakon o zaštiti potrošača ( NN 41/14 )

Propisi:
1. Tehnički propisi za dimnjake u građevinama ( NN 3/07 )
2. Uredba o održavanju zgrada ( NN 64/97 )
3. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zraku iz stacionarnih izvora ( NN 21/07, 150/08)
4. T ehnički propis za plinske instalacije HSUP-P 600
5. Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P-601.111/2.
6. Smjernice za suradnju između distributera plina i ovlaštenih izvođača i plinoInstalatera HSUP-P 111
7. Norme za izvođenje i održavanje dimnjaka
8. Norme za ispitivanje dimnjaka

PrilogVeličina
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova.pdf3.09 MB
Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.pdf490.78 KB
Cjenik dimnjačarskih usluga.pdf1.03 MB
Godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka za 2017. godinu.pdf738.41 KB