Komunalne djelatnosti

Upravljanje grobljima i mrtvačnicama
Održavanje javnih površina
Dimnjačarski poslovi

Komunalne djelatnosti osiguravaju održavanju komunalne infrastrukture i odnose se na građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti. Uslužne komunalne djelatnosti odnose se na komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave. U području komunalne djelatnosti vrijedi načelo neprofitnosti kao temeljno načelo poslovanja.