JAVNA NABAVA

Humkom d.o.o. raspisao je natječaj za ustupanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Hum na Sutli. Natječaj će biti objavljen na WEB stranicama Narodnih novina 19.07.2011. godine. Rok za dostavu ponuda  je 29.07.2011. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u sjedištu poduzeća, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.