01.07.2021. -OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA

Obavještavaju se korisnici usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada da je dana 01.07.2021. godine počela podjela spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (kante za papir i plastiku) na vašem obračunskom mjestu.
Humkom d.o.o.