OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU KRUPNOG (glomaznog) OTPADA

Poziv na 8. sjednicu NO-a

Natječaj za KOMUNALNO-GRAĐEVINSKOG RADNIKA

10.01.2019. NOVE TRASE ODVOZA MIJEŠANOG KOM. OTPADA U 2019.-oj

10.01.2019. OBAVIJEST KORISNICAMA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA (trasa - četvrtak)

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da sakupljanje danas (10.01.) nije moguće nastaviti radi tehničkih razloga te će se odraditi u petak (11.1.) i u ponedjeljak (14.01.).
Zahvaljujemo na razumijevanju,
HUMKOM d.o.o.

Udruženi sadržaj