OBAVIJEST KORISNICAMA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Mole se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada za razumijevanje, budući da zbog vremenskih uvjeta nije moguć odvoz otpada na svim lokacijama.
HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Podsjećamo sve korisnike usluge odvoza otpada da miješani komunalni otpad preuzimamo ISKLJUČIVO u predviđenim spremnicima (kante, kontejneri i vreće sa logom Humkom-a).
Ukoliko imate više otpada, dodatne vreće se mogu nabaviti u sjedištu poduzeća.
HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST -odvoz plastičnog otpada i otpadnog papira

Poštovani,
S obzirom na štamparsku grešku u kalendaru, obavještavamo Vas da će se odvoz plastičnog otpada i otpadnog papira u listopadu, odvoziti u PONEDJELJAK - 01.10.2018. godine.

Udruženi sadržaj