OBAVIJEST korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada (trasa utorak-Klauže)

Obavještavamo korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na potezu od Gornjeg do Donjeg Huma da će se odvoz komunalnog otpada dana 19.06.2018. vršiti od 4:30 - 7:00 sati.
HUMKOM d.o.o.

Poziv članovima na 5. sjednicu Nadzornog odbora

SRETAN USKRS!

Uskrs 2018.

Sretan Uskrs žele vam zaposlenici Humkom-a!

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Poštovani,
Odvoz komunalnog otpada najavljen za 06.03.2018.g.(utorak), ODGAĐA SE radi vremenskih uvjeta.
Dana 07.03.2018.g.(srijeda) otpad će se sakupljati samo uz glavne prometnice (ne odvojci) i trasa utorkom i trasa četvrtkom.
Sljedeći tjedan, komunalni otpad će se sakupljati prema redovnom rasporedu s time da ćemo pokupiti i sve dodatne vreće (bez loga Humkom-a) obzirom da niste imali mogućnost redovitih odvoza.
Mole se korisnici usluga da omoguće pristup spremnicima (očiste snijeg).
Zahvaljujemo vam na razumijevanju,
Humkom d.o.o.

POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA (4. SJEDNICA)

Udruženi sadržaj