ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

 U prilogu se nalazi Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli, dana 22. svibnja 2012. godine.

OBAVIJEST - CIJENE PLINA

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

USKRŠNJA ČESTITKA!

Svim stanovnicima općine Hum na Sutli, korisnicima naših usluga te poslovnim partnerima, želimo sretan Uskrs!

praznici

Humkom d.o.o.

Udruženi sadržaj