OBAVIJEST - CIJENE PLINA

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

USKRŠNJA ČESTITKA!

Svim stanovnicima općine Hum na Sutli, korisnicima naših usluga te poslovnim partnerima, želimo sretan Uskrs!

praznici

Humkom d.o.o.

OBAVIJEST POTROŠAČIMA PLINA

Poštovani potrošači,
- ukupna cijena plina uključuje: osnovnu cijenu plina, naknadu za skladište, troškove transporta, tarifu za distribuciju, troškove opskrbe te korekciju cijene s osnove povećane/umanjene ogrjevne vrijednosti plina. Na sve se adekvatno obračunava PDV.
- osnovna cijena plina za kućanstvo, sukladno odluci Vlade RH iznosi 1,65 kn/m3, ukupna cijena (bez korekcije ogrjevne vrijednosti) određena je u visini 2,41 kn/m3.

OBAVIJEST - PROMJENA STOPE PDV-a

Poštovani korisnici usluga!

Hrvatski sabor je na svojoj 3. Sjednici, održanoj 17. veljače 2012. godine, prihvatio Zakon o porezu na dodanu vrijednost, kojim je osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost uvećana sa 23% na 25%, odnosno, umanjena za pojedine proizvode sa 23% na 10%.

Udruženi sadržaj