28.05.2020. -POZIV ZA 7. SJEDNICU NO-a

15.05.2020. -OBAVIJEST O POČETKU RADA BLAGAJNE

Poštovani korisnici,
Obavještavamo Vas da blagajna počinje sa radom od ponedjeljka (18.05.2020.).
Radno vrijeme: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK od 08:00 - 12:00 sati. Pauza je od 10:30 - 11:00 sati.
Humkom d.o.o.

05.05.2020. -OBAVIJEST O OTVARANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Poštovani korisnici reciklažnog dvorišta,
obavještavamo Vas da reciklažno dvorište počinje sa radom 06.05.2020. godine prema uobičajenom radnom vremenu.
Molimo Vas da se pridržavate svih trenutno važećih epidemiološkim preporuka.
Humkom d.o.o.

Udruženi sadržaj