15.05.2020. -OBAVIJEST O POČETKU RADA BLAGAJNE

Poštovani korisnici,
Obavještavamo Vas da blagajna počinje sa radom od ponedjeljka (18.05.2020.).
Radno vrijeme: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK od 08:00 - 12:00 sati. Pauza je od 10:30 - 11:00 sati.
Humkom d.o.o.

05.05.2020. -OBAVIJEST O OTVARANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Poštovani korisnici reciklažnog dvorišta,
obavještavamo Vas da reciklažno dvorište počinje sa radom 06.05.2020. godine prema uobičajenom radnom vremenu.
Molimo Vas da se pridržavate svih trenutno važećih epidemiološkim preporuka.
Humkom d.o.o.

03.04.2020. -OBAVIJEST O PREVENTIVNIM MJERAMA

24.03.2020. -OBAVIJEST O ZATVARANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Poštovani korisnici reciklažnog dvorišta,
U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području općine Hum na Sutli, a prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo i uputama Stožera civilne zaštite RH, reciklažno dvorište je do daljnjega ZATVORENO.
HUMKOM d.o.o.

23.03.2020. -OBAVIJEST -postupak kod smrtnog slučaja

Udruženi sadržaj