19.03.2020. -Upute HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Naputak korisnicima usluga (COVID-19)

03.01.2020. OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE - RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Obavještavaju se korisnici da će reciklažno dvorište dana 04.01.2020.g. biti ZATVORENO.
Humkom d.o.o.

ČESTITKA

23.12.2019. RASPORED ODVOZA U 2020. GODINI

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE -RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Obavještavaju se korisnici usluge korištenja reciklažnog dvorišta, da će isto, dana 02.11.2019.g. biti ZATVORENO.
HUMKOM d.o.o.

Udruženi sadržaj