POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

13.06.2024. -Poziv za Skupštinu

13.06.2024. -Poziv za 13. sjednicu Nadzornog odbora

02.05.2024. -NATJEČAJ ZA DIREKTORA PODUZEĆA

16.04.2024. -OBAVIJEST KORISNICIMA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dana 17.04.2024.g. reciklažno dvorište NEĆE raditi.
Humkom d.o.o.

Udruženi sadržaj