09.03.2022. -OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Poštovani korisnici usluge!
Sukladno Zakonskim odredbama, u tijeku je čipiranje spremnika - PVC ZELENIH KANTI za miješani komunalni otpad.
Ljubazno Vas molimo da spremnike-kante držite na vidljivom mjestu van dohvata kućnih ljubimaca-psa. Kante nemojte držati u garaži, podrumu....
Napominjemo da se metalne kante u ovoj fazi ne čipiraju, te da će biti zamijenjene PVC zelenim spremnicima-kantama.
Humkom d.o.o.