Upravljanje stambenim zgradama

Općina Hum na Sutli dala je na upravljanje i održavanje stanove komunalnom poduzeću Humkom d.o.o., a prema Odluci objavljenoj u službenom glasniku županije Krapinsko zagorske od dana 10. ožujka 1995. godine.
Upravljamo sa 10 stambenih zgrada na slijedećim adresama:
Hum na Sutli 153,154,155,157/158,160,167,171,173,174 i 207.
Pravna podloga upravljanja je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz kojeg proizlaze dva temeljna ugovora i to: međuvlasnički ugovor kojim se uređuju odnosi među suvlasnicima u svezi upravljanja i korištenja zgrade i ugovor o upravljanju kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade.

Kao upravitelj provodimo slijedeće:

  • organizaciju održavanja zajedničkih dijelova i uređaja
  • obračun pričuve
  • osiguranje zajedničkih dijelova i uređaja te prijavljivanje nastalih šteta
  • zastupanje suvlasnika pred sudom
  • organizaciju popravka kvarova hitne naravi
  • dostava financijskog izvješća predstavniku stanara
  • prikupljanje sredstava od zakupa ili najma prostora stambene zgrade
  • praćenje naplate sredstava pričuve
  • redovito podmirivanje troškova zgrade prema izvršiocima usluga, a sukladno sredstvima kojim zgrada raspolaže u smislu ugovaranja obročnih otplata

Napominjemo da svaka stambena zgrada ima zaseban broj žiro-računa te da kvaliteta upravljanja stambenom zgradom ovisi gotovo isključivo o raspoloživim financijskim sredstvima.