Kontakt

HUMKOM d.o.o.
Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli

MBS: 0681989
OIB: 21695347230

Brojevi žiro računa
Redovni račun: HR0323600001101289816

Podračuni za...
komunalni otpad: HR6223600001500017148
grobna naknada: HR1523600001500017121

Telefon: 049/340-097 (0-24h)
Mobitel: 099/238-66-07
Fax: 049/300-533
E-mail: humkom@humkom.hr

Direktorica: Verica Krklec

Nadzorni odbor:
    Rozalija Miklaužić– predsjednica
    Zoran Podhraški – zamjenik predsjednika
    Đurđica Bolarić – član
    Josip Cerovski – član
    Antun Marić – član

Skupština Društva - Načelnik općine Hum na Sutli

Temeljni kapital: 1.892.300,00 kn

Vlasništvo: Općina Hum na Sutli (jedini osnivač)

Direktorica:
verica.krklec@humkom.hr   098/378-602

Računovodstvo:
dijana.sedlar@humkom.hr

Knjigovodstvo:
nikolina.skrablin@humkom.hr

Blagajna:
nikolina.skrablin@humkom.hr

Nadzorni odbor:
    rozalija.miklauzic@gmail.com
    zpodhras@hotmail.com
   
    ksenac.c@gmail.com
    antemaric157@gmail.com