Uprava

Verica Krklec, ing.
- direktorica

NADZORNI ODBOR:
    Marijo Vidićek –predsjednik
    Matija Stuhne –zamjenik predsjednika
    Đurđica Mesarić–član
    Zvonko Kokić –član
    Mirko Šivalec –član