Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno, da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Službenik za informiranje
Humkom d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje poduzeća HUMKOM d.o.o. na sljedeći način:
1. putem telefona na broj: +385 (0)49-340-097
2. putem faksa na broj: +385 (0)49-300-533
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: humkom@humkom.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
4. poštom na adresu: HUMKOM d.o.o, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
5. osobno na adresu: HUMKOM d.o.o, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli, Hrvatska, radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.

Službenik za informiranje:
Nikolina Škrablin
HUMKOM d.o.o, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli
Tel.: +385 (0)49-340-097
Fax.: +385 (0)49-300-533
E-mail službenika za informiranje: humkom@humkom.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.

PrilogVeličina
Odluka o imenovanju službenika za informiranje645.34 KB
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje463.65 KB
Odluka o ustroju službenog upisnika555.81 KB
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama158.5 KB
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije158 KB
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija157.5 KB
Godisnje_izvjesce-2023.pdf211.61 KB
Godisnje_izvjesce 2022.pdf210.43 KB
Godisnje_izvjesce 2021.pdf210.3 KB
Godisnje_izvjesce 2020.pdf210.88 KB
Godisnje_izvjesce 2019.pdf210.83 KB
Godisnje_izvjesce-1.pdf211.6 KB
Godisnje_izvjesce-2.pdf212.05 KB
Godisnje_izvjesce.pdf212.34 KB