POŠTOVANI KORISNICI GROBNIH MJESTA

OBAVIJEST
Poštovani korisnici grobnih mjesta!
Sukladno članku 36. i 37. Odluke o upravljanju grobljima Općine Hum na Sutli, molimo Vas da očistite svoja grobna mjesta na grobljima Prišlin, Lastine i Taborsko od korova, suhih aranžmana te dogorjelih svijeća najkasnije do 31.05.2017. godine.
U protivnom će Uprava groblja poduzeti propisane mjere sukladno Zakonu o grobljima.
Uprava groblja
HUMKOM D.O.O.