OBAVIJEST korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada (trasa četvrtak)

Poštovani korisnici,
Radi kvara na kamionu, odvoz komunalnog otpada (predviđenog za 23.11.2017.) neće se moći izvršiti.
Molimo Vas da spremnike ostavite uz trasu, budući da će se nastaviti sa odvozom komunalnog otpada odmah nakon popravka kamiona.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
Humkom d.o.o.