OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Poštovani,
Odvoz otpada koji je bio po rasporedu predviđen 27.02.2018 (trasa utorkom) i 01.03.2018. (trasa četvrtkom) neće se moći izvršiti radi vremenskih uvjeta.
Raspored odvoza je sljedeći:
05.03.2018. PONEDJELJAK papir i plastika po cijeloj općini
06.03.2018. UTORAK komunalni otpad (trasa utorkom, koji je trebao biti 27.02.2018.)
07.03.2018 SRIJEDA komunalni otpad (trasa četvrtkom, koji je trebao biti 01.03.2018.)
Zahvaljujemo na razumijevanju,
Humkom d.o.o.