OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Podsjećamo sve korisnike usluge odvoza otpada da miješani komunalni otpad preuzimamo ISKLJUČIVO u predviđenim spremnicima (kante, kontejneri i vreće sa logom Humkom-a).
Ukoliko imate više otpada, dodatne vreće se mogu nabaviti u sjedištu poduzeća.
HUMKOM d.o.o.