OBAVIJEST KORISNICAMA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Mole se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada za razumijevanje, budući da zbog vremenskih uvjeta nije moguć odvoz otpada na svim lokacijama.
HUMKOM d.o.o.