OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE -RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Obavještavaju se korisnici usluge korištenja reciklažnog dvorišta, da će isto, dana 02.11.2019.g. biti ZATVORENO.
HUMKOM d.o.o.