Ostale djelatnosti

UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA

Općina Hum na Sutli na svom području ima 7 stambenih zgrada i 4 stambeno poslovnih zgrada. Upravitelj je Ugovorom o upravljanju stambenom zgradom temeljenom na Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima obvezan pridržavati se navedenih tehničkih uvjeta održavanja prema pravilima struke u skladu s ovim prijedlogom programa koji će usvojiti suvlasnici većinom suvlasničkih dijelova, te sredstvima zajedničke pričuve kojima raspolaže za račun i na nalog suvlasnika stambene zgrade.

 

RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Poduzeće Humkom d.o.o. je registrirano i osposobljeno za pružanje računovodstveno knjigovodstvene usluge drugim poduzećima, obrtima, udrugama, ...

 

KOMUNALNO GRAĐEVINSKE USLUGE

Pružanje komunalno građevinskih usluga građanima na području općine Hum na Sutli, a odnosi se na groblja, uređenje zelenih površina, ...

PrilogVeličina
CJENIK ostale usluge 2024..pdf961.72 KB
CJENIK ostale usluge 1-23-1.pdf1.17 MB