Upravljanje grobljima i mrtvačnicama

Groblja i mrtvačnice u vlasništvu općine Hum na Sutli, a Humkomu su predana na upravljanje 1994. godine. Uređenje groblja i mrtvačnica je dugogodišnji projekt, pa je tako 2001. godine izrađen plan uređenja groblja Taborsko, Lastine i Prišlin kojim se utvrđuje detaljna namjena površina, režima uređenja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom i prometnom infrastrukturnom mrežom, uvjete za izgradnju novih grobnih mjesta i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te druge elemente od važnosti za ovo područje. Djelatnost upravljanje grobljima i mrtvačnicama obuhvaća tekuće održavanje mrtvačnica i groblja tj. uređivanje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja. Navedeno se financira iz grobne naknade. Društvo upravlja sa ukupno tri groblja.
Groblje_01 MRTVAČNICA LASTINE

smještena u Humu na Sutli, Lastine 19/2, na k.č. br. 5/3 k.o. Hum na Sutli u vlasništvu općine Hum na Sutli, legalizirana u travnju 2014. godine

Groblje_02 GROBLJE LASTINE

ima ukupno 495 grobnih mjesta, površina grobnih mjesta iznosi 2.355,54 m² a sastoji se od javne zgrade – mrtvačnice 139 m², dvorišta 1.864 m², parkirališta 1.036 m², groblje 6.222 m², ukupno 9.261 m²

Groblje_03 MRTVAČNICA TABORSKO

smještena u Humu na Sutli, Humu na Sutli 29/4, na k.č. br. 1356/1 k.o. Hum na Sutli u vlasništvu općine Hum na Sutli, legalizirana u veljači 2016. godine

Groblje_04 GROBLJE TABORSKO

ima ukupno 655 grobnih mjesta, površina grobnih mjesta iznosi 2.668,60 m², a sastoji se od javne zgrade – mrtvačnice 142 m², dvorišta 598 m², parkirališta 2.623 m², groblje 12.096 m², ukupno 15 459 m²

Groblje_05 MRTVAČNICA PRIŠLIN

smještena u Humu na Sutli, Prišlin 107, na k.č.br. 9/2 k.o. Prišlin u vlasništvu općine Hum na Sutli, sagrađene 1987. godine, legalizirana u travnju 2014. godine.

GROBLJE PRIŠLIN

ima ukupno 656 grobnih mjesta, površina grobnih mjesta iznosi 2.862,68 m², a sastoji se od javne zgrade – mrtvačnice 142 m², dvorišta 1.535 m², groblje 8.908 m², ukupno 10.585 m²

PrilogVeličina
CJENIK grobnih usluga i naknada 1-23-1.pdf1.35 MB
Odluka o upravljanju grobljima87.19 KB
Odluka -povj.kom_.djelatnosti1.41 MB
Postupak kod smrtnog slučaja.pdf1.46 MB
Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga.pdf4.02 MB