OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Podsjećamo sve korisnike usluge odvoza otpada da miješani komunalni otpad preuzimamo ISKLJUČIVO u predviđenim spremnicima (kante, kontejneri i vreće sa logom Humkom-a).
Ukoliko imate više otpada, dodatne vreće se mogu nabaviti u sjedištu poduzeća.
HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST -odvoz plastičnog otpada i otpadnog papira

Poštovani,
S obzirom na štamparsku grešku u kalendaru, obavještavamo Vas da će se odvoz plastičnog otpada i otpadnog papira u listopadu, odvoziti u PONEDJELJAK - 01.10.2018. godine.

OBAVIJEST korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada (trasa utorak-Klauže)

Obavještavamo korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na potezu od Gornjeg do Donjeg Huma da će se odvoz komunalnog otpada dana 19.06.2018. vršiti od 4:30 - 7:00 sati.
HUMKOM d.o.o.

Poziv članovima na 5. sjednicu Nadzornog odbora

Udruženi sadržaj