OBAVIJEST POTROŠAČIMA PLINA

Poštovani potrošači,
- ukupna cijena plina uključuje: osnovnu cijenu plina, naknadu za skladište, troškove transporta, tarifu za distribuciju, troškove opskrbe te korekciju cijene s osnove povećane/umanjene ogrjevne vrijednosti plina. Na sve se adekvatno obračunava PDV.
- osnovna cijena plina za kućanstvo, sukladno odluci Vlade RH iznosi 1,65 kn/m3, ukupna cijena (bez korekcije ogrjevne vrijednosti) određena je u visini 2,41 kn/m3.

OBAVIJEST - PROMJENA STOPE PDV-a

Poštovani korisnici usluga!

Hrvatski sabor je na svojoj 3. Sjednici, održanoj 17. veljače 2012. godine, prihvatio Zakon o porezu na dodanu vrijednost, kojim je osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost uvećana sa 23% na 25%, odnosno, umanjena za pojedine proizvode sa 23% na 10%.

OBAVIJEST -ODVOZ PLASTIČNOG OTPADA

Poštovani korisnici komunalne usluge -odvoz plastičnog otpada! Obavještavamo korisnike odvoza plastičnog otpada - prema rasporedu odvoza za 13.02.2012. - da zbog vremenskih (ne)prilika isti će se izvršiti 14.02.2012. ukoliko će za to postojati uvjeti. Molimo Vas za razumijevanje, HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST POTROŠAČIMA PLINA

POŠTOVANI KORISNICI KOMUNALNE USLUGE -ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Obavještavamo korisnike odvoza komunalnog otpada -prema rasporedu odvoza za utorak 07.02.2012., da zbog vremenskih (ne)prilika isti će se izvršiti 08.02.2012. ukoliko će za to postojati uvjeti.                      Molimo Vas za razumijevanje!   HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST POTROŠAČIMA VODE

Obavještavamo cijenjene potrošače vode da zbog niskih temperatura dodatno zaštite brojila i vodomjerna okna kako ne bi došlo do oštećenja istih uslijed smrzavanja, te si time ne bi stvorili dodatne troškove. HUMKOM d.o.o.

Udruženi sadržaj