10.01.2019. NOVE TRASE ODVOZA MIJEŠANOG KOM. OTPADA U 2019.-oj

10.01.2019. OBAVIJEST KORISNICAMA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA (trasa - četvrtak)

Obaviještavamo korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da sakupljanje danas (10.01.) nije moguće nastaviti radi tehničkih razloga te će se odraditi u petak (11.1.) i u ponedjeljak (14.01.).
Zahvaljujemo na razumijevanju,
HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICAMA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Mole se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada za razumijevanje, budući da zbog vremenskih uvjeta nije moguć odvoz otpada na svim lokacijama.
HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Podsjećamo sve korisnike usluge odvoza otpada da miješani komunalni otpad preuzimamo ISKLJUČIVO u predviđenim spremnicima (kante, kontejneri i vreće sa logom Humkom-a).
Ukoliko imate više otpada, dodatne vreće se mogu nabaviti u sjedištu poduzeća.
HUMKOM d.o.o.

Udruženi sadržaj